Δήλωση αποστολής

Αλλάζουμε το αύριο του Marketing Σήμερα

Το marketing δεν είναι απλά μία αναγκαία δραστηριότητα για μία επιχείρηση αλλά ο πυλώνας της επιτυχίας της. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση είναι ένα λιθαράκι προς την συνολική επιτυχία του οικοσυστήματος εν γένει. Θεωρούμε πως η εκδημοκρατικοποίηση των υπηρεσιών του Marketing είναι μονόδρομος σε μια βιομηχανία που έχει κατακλυστεί από μη πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά το πως βρίσκουν οι επιχειρήσεις τους συνεργάτες τους αλλά και οι επαγγελματίες/agencies τους πελάτες τους κάνοντας την βιομηχανία πιο αξιοκρατική, πιο διαφανή, πιο επικερδή. Για όλους.

 

Οι στόχοι μας για τον επόμενο χρόνο είναι να έχουμε:

500

ποιοτικούς επαγγελματίες

2000

ικανοποιημένους πελάτες

Our Professionals

Team Behind The Curtain
Member Avatar

Luisa Moxley

Marketing Manager
Member Avatar

Guadalupe

Marketing Administrator
Member Avatar

Brande Feeley

Marketing Director
Member Avatar

Joseph Farner

VP Marketing
Member Avatar

Rozella Hott

Marketing Director
Member Avatar

Duane Villalta

Marketing Manager
Member Avatar

Johanne Deyoung

VP Marketing
Member Avatar

Joseph Farner

Marketing Manager