Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση Digita.gr δεσμεύεται για την προστασία του Απορρήτου σας και των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας www.digita.gr  (η “Τοποθεσία”). Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την επιχείρηση Digita.gr , εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, με ΑΦΜ 154705499, Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της επικοινωνίας,  κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εξυπηρέτηση των σκοπών και λοιπών όρων της επεξεργασίας ως καθορίζονται κατωτέρω και ειδικότερα:

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής:

 • στην εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα
 • στην δημιουργία προφίλ στην ιστοσελίδα
 • στην ενημέρωση για τις υπηρεσίες της Επιχείρησης
 • στην προώθηση νέων υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες
 • στην έρευνα που δύναται η Επιχείρηση να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, υπηρεσίες του πελάτη
 • στη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη επιχείρηση ή στην Τοποθεσία

 

 1. Πηγή πληροφόρησης Προσωπικών Δεδομένων
 • Η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη φόρμα επικοινωνίας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό.

 

 1. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου
 • Δεδομένα: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:

 • σε δημόσιες / δικαστικές αρχές

 

 1. Χρόνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για 5 έτη με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση για τις υπηρεσίες της , εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Το υποκείμενο δεδομένων ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεση καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. 

Επιπλέον, ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά του, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) Συγκεκριμένα:

 • – Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την Επιχείρηση
 • – Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν τον πελάτη ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.
 • – Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Επιχείρησης εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • – Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.
 • – Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
 • – Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Επιχείρηση.

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο email support@digita.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.


Σε κάθε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στην ιστοσελίδα, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.
Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies.

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίησή τους. 

 

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση προστασίας απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.