Όροι & Προϋποθέσεις

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα “Digita.gr”, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους χρήσης όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις.

Τελευταία Τροποποίηση: 1/10/2022

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.digita.gr στοχεύει στην διευκόλυνση της ευρέσεως επαγγελματιών μάρκετινγκ ή agencies από τρίτες επιχειρήσεις ή άλλους ενδιαφερομένους. 

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να βρει κάποιον επαγγελματία πάνω στο μάρκετινγκ ή agency και να τον/τους χρησιμοποιήσει για ένα χ χρονικό διάστημα με την χρέωση να είναι είτε εφάπαξ είτε με την ώρα.

Προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.

Προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να μπορείτε να είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας την υπηρεσία που καλείστε να προσφέρετε και φυσικά να έχετε διαφάνεια όσον αφορά τα προσόντα σας.

Προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε την τελευταία έκδοση στους ακόλουθους browsers, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera και Safari.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και από την χρήση της ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ “50 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ”

Το προωθητικό πρόγραμμα “50 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ” αφορά τους επαγγελματίες-agencies που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα και φέρουν 1 επιβεβαιωμένο χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για να κερδίσετε την 2μηνη συνδρομή θα πρέπει

 1. να στείλετε email στο marketing@digita.gr τον χρήστη τον οποίο φέρατε ώστε να γίνει η εξακρίβωση.
 2. Ο χρήστης να είναι υπαρκτό πρόσωπο και να έχει ενημερώσει το προφίλ του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην επιχείρηση ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση, καθώς και για κάθε τυχόν ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος θα εγείρει αξιώσεις εναντίον της Επιχείρησης.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:


 • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
 • προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
 • επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της Επιχείρησης (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της Επιχείρησης ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας ή θα προβούν σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρίας ή των δικτύων τρίτων.
 • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλουν σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
 • προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
 • μεταφορτώσουν ιούς, trojan horses, worms κ.ά.
 • παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.
 • δημιουργήσουν ψεύτικο λογαριασμό, με χρήση ψευδών προσωπικών στοιχείων.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Επιχείρηση δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την φύση των προιόντων ή των υπηρεσιών που μπορεί να διαφημιστούν μετά την συμφωνία των χρηστών της. Το μόνο που ενδιαφέρει την Επιχείρηση είναι να τηρείται η διαφάνεια ώστε να μην παρακάμπτουν οι επαγγελματίες ή agencies την ιστοσελίδα για κερδοσκοπικούς λόγους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Όλοι οι επαγγελματίες επιβάλλεται να δίνουν πρόσβαση στα πρότζεκτ τα οποία “κερδίζουν” μετά από δημοπρασία στην ιστοσελίδα της Digita και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για παράδειγμα αν ένας επαγγελματίας κερδίσει κάποιο πρότζεκτ ή προσφέρει μία υπηρεσία που αφορά τις διαφημίσεις στο Facebook, πρόσβαση standard στο Ads manager απαιτείται για την διασφάλιση της επιχείρησης από αθέμιτες πρακτικές. Αντίστοιχα και στα άλλα μέσα Google ads (standard access) και LinkedIn.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία τους με την επιχείρηση μέσω chat, email κ.ά. δύναται να καταγραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και ιδίως όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία τους με άλλα πρόσωπα της ιστοσελίδας δύναται να καταγραφεί για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από τους επαγγελματίες υπηρεσιών, για την αποτροπή ανήθικων πρακτικών αλλά και για την επίλυση πιθανών διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν μετά την συνεργασία των μελών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η Επιχείρηση έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση οποιονδήποτε χρήστη θεωρήσει ότι παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας της και τους παρόντες όρους. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Δικαίωμα σε συμμετοχή στις δημοπρασίες έχουν ουσιαστικά όλοι όσοι εγγράφονται ως επαγγελματίες/agencies δηλαδή πατάνε στην επιλογή “Προσφέρω Marketing υπηρεσίες” κατά την εγγραφή τους. Στην ενότητα “Ανοιχτά Projects” μπορούν να δούνε όλες τις ανοιχτές δουλειές από πιθανούς αγοραστές. Ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία βρίσκεται ο επαγγελματίας/agency έχει και τον αντίστοιχο αριθμό προσφορών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει καμία απολύτως προμήθεια για τους αγοραστές. Η προμήθεια επιβαρύνει μόνο τους επαγγελματίες/agencies.

Η Επιχείρηση θέλοντας να είναι όσο το δυνατό δίκαιη όσον αφορά τα κέρδη των επαγγελματιών/agencies εφαρμόζει μη ενιαίο σύστημα στις προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ “πώληση υπηρεσίας” και “πώληση διεκπεραίωσης ενός πρότζεκτ μέσω δημοπρασίας”.

Για την “πώληση υπηρεσίας” υπάρχει ενιαίο ποσοστό προμήθειας στο 8%.

Για την πώληση διεκπεραίωσης ενός πρότζεκτ μέσω δημοπρασίας ισχύει διαβάθμιση στα ποσά που παίρνει η Επιχείρηση από τον επαγγελματία/agency. Πιο συγκεκριμένα για πρότζεκτ από 1-500 ευρώ ισχύει 10% προμήθεια, για πρότζεκτ από 500-1000 ισχύει 8% προμήθεια και τέλος για πρότζεκτ από 1000 και άνω ισχύει 7%. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ/ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Για τους αγοραστές οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης είναι εντελώς Δωρεάν. Όσον αφορά τους επαγγελματίες/agencies εφαρμόζεται πρόγραμμα συνδρομών που εξηγείται ως εξής:

2μηνη Συνδρομή Basic Digita

2μηνη Συνδρομή Regular Digita

2μηνη Συνδρομή Gold Digita

Το βασικό πακέτο δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία/agency να φτιάξει επαγγελματικό προφίλ και όλα όσα θα βοηθήσουν στην προβολή του επαγγελματία/agency. Επίσης μπορεί να υποβάλλει 5 προσφορές για πρότζεκτ και να δημοσιεύσει 1 υπηρεσία. Έχει διάρκεια 2 μηνών.

Το πακέτο Regular δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία/agency να δώσει 20 προσφορές για πρότζεκτ αλλά και να δημοσιεύσει 5 υπηρεσίες. Μπορεί να φτιάξει προφίλ και όλα όσα θα βοηθήσουν στην προβολή του επαγγελματία/agency. Έχει διάρκεια 2 μηνών. 

Τέλος το πακέτο Gold δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία/agency να δώσει 60 προσφορές για πρότζεκτ αλλά και να δημοσιεύσει 12 υπηρεσίες. Μπορεί να φτιάξει προφίλ και όλα όσα θα βοηθήσουν στην προβολή του επαγγελματία/agency. Έχει διάρκεια 2 μηνών. 

Υπηρεσίες

Οι επαγγελματίες/agencies μπορούν να δημοσιεύουν τις υπηρεσίες τους κατά την δική τους κρίση και θέληση. Σημειώνεται ότι ο επαγγελματίας ή η εταιρία θα πρέπει να μπορεί να κόψει τιμολόγιο για να μπορέσει να πληρωθεί. Κάθε επαγγελματίας/agency έχει δυνατότητα δημοσίευσης υπηρεσιών ανάλογα με το πακέτο που έχει αγοράσει. Τα πακέτα έχουν τον αριθμό πόντων δημοσιεύσεων. Η δημοσίευση κάθε υπηρεσίας αντιστοιχεί σε έναν πόντο. Η δημοσίευση αφορά και την απόρριψη της υπηρεσίας για αυτό επεξεργαστείτε την υπηρεσία μέχρι να μπορέσει να δημοσιευθεί.

Απαγορεύεται η δημοσίευση υπηρεσιών μην σχετικών με το μάρκετινγκ, την προώθηση και την εν γένει υποστήριξη των επιχειρήσεων και για αυτό οι υπηρεσίες θα πρέπει να περάσουν από εξέταση ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Συνήθως οι επαγγελματίες θα ειδοποιούνται για τυχόν αλλαγές που πρέπει να κάνουν ενώ σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο επαγγελματίας-χρήστης της πλατφόρμας δεν θέλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τότε μπορεί και να αποκλειστεί από το να ανεβάσει στο μέλλον υπηρεσίες. Μάλιστα αν έχει πληρώσει για να μπορέσει να δημοσιεύσει τις υπηρεσίες του σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι αγοραστές θα πραγματοποιούν τις πληρωμές για τα πρότζεκτ και τις υπηρεσίες που επρόκειτο να λάβουν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών “Stripe” καθώς και ακόμα 3 τρόπους α) αντικαταβολή και β) κατάθεση σε τράπεζα και γ) Paypal.

Αντικαταβολή: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει απευθείας σε κάποιον υπεύθυνο της Επιχείρησης σε ένα από τα σημεία που θα αποφασισθούν από την Επιχείρηση. 

Κατάθεση σε τράπεζα: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό που έχει κάνει “checkout” εντός 3 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης.

Paypal: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να βάλει τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού του στο Paypal.

Οι επαγγελματίες/agencies θα πραγματοποιούν τις πληρωμές για τις συνδρομές στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών “Stripe” καθώς και ακόμα 3 τρόπους α) αντικαταβολή και β) κατάθεση σε τράπεζα και γ) Paypal.

Αντικαταβολή: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει απευθείας σε κάποιον υπεύθυνο της Επιχείρησης σε ένα από τα σημεία που θα αποφασισθούν από την Επιχείρηση. 

Κατάθεση σε τράπεζα: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό που έχει κάνει “checkout” εντός 3 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης.

Paypal: Με την μέθοδο αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να βάλει τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού του στο Paypal.

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Οι επαγγελματίες/agencies μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη όταν τα χρήματα μεταφερθούν από το λογιστικό στο διαθέσιμο υπόλοιπο (στον πίνακα ελέγχου) δηλαδή όταν ο πελάτης/αγοραστής δηλώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η υπηρεσία ή έχει προθεσμία για δόση. Για την επιτυχή ανάληψη ο επαγγελματίας/agency θα πρέπει να προσθέσει τα στοιχεία του και να επιλέξει τον τρόπο ανάληψης που επιθυμεί. Οι τρόποι ανάληψης είναι 2 και πιο συγκεκριμένα α) Μέσω τραπεζικού λογαριασμού και β) μέσω Paypal.

Τα αιτήματα ανάληψης δεν έχουν κάποιο περιορισμό και θα διεκπεραιώνονται άμεσα. Όμως επειδή υπάρχει μία διαδικασία όπου εμπλέκονται και άλλοι φορείς τα χρήματα μπορεί να καθυστερήσουν έως και 7 εργάσιμες ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/AGENCIES

Η Επιχείρηση θέλοντας να μην περιορίζει τους επαγγελματίες/agencies έχει ελαστική πολιτική στο τι μπορούν να κάνουν μέσα στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επαγγελματίες υποχρεώνονται 

 1. Να εκδίδουν τιμολόγιο για το ποσό που κάνουν ανάληψη από την Ιστοσελίδα και να το αποστέλλουν στο Λογιστικό τμήμα στο email: accounting@digita.gr
 2. Να δίνουν πρόσβαση στην Επιχείρηση στις υπηρεσίες και στα πρότζεκτ που αφορούν την προβολή του αγοραστή στα ακόλουθα μέσα: Facebook, Google ads, LinkedIn. Πιο συγκεκριμένα 

α) Στο Facebook να δίνεται πρόσβαση στο Ads manager σαν Partner στο ακόλουθο ID

β) Στο Google ads να δίνεται standard πρόσβαση στο email: 

γ) Στο LinkedIn να δίνεται πρόσβαση Account manager στο ακόλουθο προφίλ: 

Η πρόσβαση θα πρέπει να μην περιοριστεί για 2 μήνες μετά την 1η συνεργασία. Στην περίπτωση που είτε περιοριστεί η πρόσβαση σε κάποιον λογαριασμό είτε αντιληφθεί η Επιχείρηση ότι συνεχίζονται οι διαφημίσεις χωρίς να έχει γίνει συμφωνία μέσα στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα διαγραφής των χρηστών (του επιχειρηματία και του επαγγελματία) και την επ’αόριστω απαγόρευση τους από την Ιστοσελίδα.

ΦΠΑ

Σε όλες τις υπηρεσίες αναιξεραίτως εφαρμόζεται 24% ΦΠΑ όπως ορίζει η Νομοθεσία και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το τελικό ποσό της προσφοράς όπως αναγράφεται στην σχετική καρτέλα. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οποιοδήποτε έργο ή διαφημιστική καμπάνια μοιραστεί με την Επιχείρηση, η τελευταία δεν έχει κανένα δικαίωμα επ αυτού. 

Αντίστοιχα αν κάποιος χρήστης παραβιάσει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταφέροντας κάποιο έργο τρίτου εν μέσω της ιστοσελίδας, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη. Για την αποτροπή τέτοιων συμβάντων έχει αποκλειστεί η επιλογή αποστολής αρχείου άμεσα από τις άμεσες συνομιλίες ώστε να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Φυσικά αν κάποιος χρήστης αποδειχτεί ότι παραβιάζει ή έχει μερικώς παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα αφαιρείται αυτόματα και θα αναφέρεται.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να απορρίψει την δημοσίευση υπηρεσίας ενός επαγγελματία ή agency αν υπάρχει παραβίαση των όρων χρήσης. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την φύση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να είναι ξεκάθαρες στο τι προσφέρουν. 

Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να κρίνει αν ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσφέρει την υπηρεσία την οποία ισχυρίζεται πως μπορεί να προσφέρει.

Τέλος οι υπηρεσίες θα πρέπει να περνάνε κάποια στάνταρ οπότε και θα γίνονται οι ανάλογες συστάσεις για την βελτίωσή τους με στόχο την τελική δημοσίευσή τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την Επιχείρηση αν πιστεύουν ότι έχει παραβιαστεί το προφίλ τους. Κάθε λογαριασμός ανήκει σε έναν μόνο χρήστη και είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει τα στοιχεία του. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση ο διαμοιρασμός των στοιχείων πρόσβασης του λογαριασμού.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι χρήστες μπορούν όποτε το θελήσουν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους και μαζί όλα τα δεδομένα που τους αφορούν. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να στείλετε email στο support@digita.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ή AGENCIES

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται καθαρά για λόγους θεμιτού ανταγωνισμού ώστε να μπορέσουν κάποιες υπηρεσίες ή επαγγελματίες/agencies να ξεχωρίσουν στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ψευδής ή υποκινούμενη με κάθε τρόπο αξιολόγηση καθώς και οι κακόβουλες αξιολογήσεις που σκοπό έχουν να βλάψουν τον επαγγελματία/agency και την δουλειά του. 

Σε κάθε περίπτωση αν υποπέσει στην αντίληψη της Επιχείρησης οποιοδήποτε τέτοιας φύσεως παράπτωμα οι εμπλεκόμενοι χρήστες θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Η Επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να “καταγγείλουν”  πιθανή παραβίαση συμφωνίας μεταξύ των 2 μερών για σοβαρούς λόγους.

Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν την επίλυση διαφωνίας ως έσχατο μέσο επίλυσης μιας διαμάχης. Η Επιχείρηση μπορεί να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το ζήτημα μέσα από τις συνομιλίες των μερών που πραγματοποιήθηκαν μέσω των εργαλείων επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να προστατέψουμε τους αγοραστές από απάτες, μη έγκαιρες παραδόσεις κ.α. αλλά και τους επαγγελματίες/agencies από κακόβουλες επιθέσεις και αθέμιτες ενέργειες. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να αποφασίσει κατά την δική της κρίση χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε μέρος.

Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας/agency έχει αποδειχθεί ότι έχει ελλείψεις ή άλλες παραβιάσεις στα παραδοτέα του τότε ο αγοραστής θα πάρει το 85% του ποσού που έχει δώσει πίσω χωρίς κάποιο δικαίωμα στο παραδοτέο. Το 15% αφορά το κόστος των ενεργειών που θα γίνουν ώστε να εξεταστεί η διαφωνία των 2 μερών. Ο επαγγελματίας/agency θα πληρώσει 20% του ποσού ως τιμωρία ώστε να προστατευθεί η υστεροφημία της ιστοσελίδας αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Τέλος οι διαφωνίες αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μέσω της ιστοσελίδας δηλαδή είτε προσφορά σε δημοπρασία είτε αγορά υπηρεσίας.