Λεπτομέρειες για την Υπηρεσία

Ανάπτυξη πελατολογίου στο LinkedIn (Υβριδική υπηρεσία)

Περιγραφή

Προσφορά: Η υπηρεσία αφορά την ανάπτυξη του πελατολογίου σας (χονδρικό εμπόριο, προώθηση λογισμικού κ.α.) στο LinkedIn με 2 τρόπους 1) Growthhacking ή εναλλακτικός τρόπος προώθησης με μέσα που δεν περιέχουν σπατάλη χρημάτων σε διαφημίσεις και 2) Τυπική διαφήμιση στο μέσο του LinkedIn

Συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία