Λεπτομέρειες για την Υπηρεσία

Καμπάνιες email για αύξηση πελατών ή ενδιαφερομένων

Περιγραφή

Η Υπηρεσία αφορά την αύξηση πελατών ή ενδιαφερομένων για την υπηρεσία σας μέσω του email marketing και περιλαμβάνει:

  • Συνδέσεις και δημιουργία λιστών ανάλογα με τα KPI σας
  • Δημιουργία Στρατηγικής
  • Δημιουργία Funnel
  • Ρύθμιση καμπανιών
  • Δημιουργία newsletter
  • Μηνιαίο Performance και Βελτιστοποίηση
  • Βασικό reporting